تمامی مواد زیر نظر مهندس صنایع غذایی تهیه و فرآوری میگردد
به زودی فعال خواهد شد - لیست غذاها با کلیک روی منوهای زیر قابل مشاده است
food
سینه مرغ گریل / استیک / قارچ / گوشت نگینی / پنیر
پیتزا آلپارو
39000تومان
food
هشت اسلایس پیتزا شامل پپرونی / چیکن گارلیک / استیک / گوشت و قارچ
پیتزا بروچن
0تومان
food
پنیر / ژامبون گوشت / سوسیس ژاپنی / ژامبون مرغ / سالامی / قارچ / فلفل دلمه / زیتون
پیتزا استاف کراست
37000تومان
food
راسته گوساله / قارچ / فلفل دلمه / پنیر
پیتزا استیک
39000تومان
food
گوشت چرخ کرده / قارچ / فلفل دلمه / گوشت نگینی
پیتزا گوشت و قارچ
0تومان
food
سینه مرغ طعم دار شده / قارچ / فلفل دلمه / گوجه
پیتزا چیکن گارلیک
38500تومان
food
سالامی / پپرونی / سس تند / پنیر
پیتزا پپرونی
33000تومان
food
بادمجان / ذرت / زیتون / گوجه / جعفری / قارچ / فلفل دلمه ای / پنیر
پیتزا سبزیجات
30000تومان
food
ژامبون گوشت و مرغ / پپرونی / قارچ / زیتون / فلفل دلمه / کنجد
پیتزا کاکادو
37000تومان
food
فیله گوساله طعم دار شده / سس خامه / قارچ / پنیر پیتزا / زیتون / فلفل دلمه / سس بیانز
پیتزا تورینو
39500تومان
food
گوشت / پیاز کاراملایز شده / خیار شور / گوجه / کاهو / سس مخصوص
همبرگر
0تومان
food
گوشت / پیاز کاراملایز شده / پنیر / خیار شور / گوجه / کاهو / سس مخصوص
چیز برگر
22000تومان
food
گوشت / سس مخصوص / قارچ / پنیر
ماشروم برگر
22000تومان
food
گوشت / خیار شور / گوجه / کاهو / سس مخصوص
دوبل برگر
0تومان
food
میکس گوشت برگر / رست بیف/ پیاز کاراملایز شده / پنیر / خیار شور / گوجه / کاهو / سس مخصوص
برگر کینگ
31000تومان
food
سینه مرغ سوخاری اسپایسی/ ژامبون / کاهو / سس مخصوص
چیکن کریسپی
0تومان
food
سینه مرغ گریل/ قارچ / پنیر / جعفری / گوجه / کاهو / سس مخصوص
چیکن آلپارو
24800تومان
food
هات داگ / قارچ / پنیر / پیاز سوخاری / کاهو / خردل / کچاپ
هات داگ آلپارو
19000تومان
food
گوشت رست شده / خیار شور / سس مخصوص
رست بیف
29000تومان
food
گوشت راسته / کاهو / گوجه / سس مخصوص
استیک
0تومان
food
دو تکه مرغ سوخاری / سیب زمینی / سالاد کلم / نان لقمه ای
سوخاری دوتکه
0تومان
food
سه تکه مرغ سوخاری / سیب زمینی / سالاد کلم / نان لقمه ای
سوخاری سه تکه
0تومان
food
دو تکه مرغ سوخاری اسپایسی / سیب زمینی / سالاد کلم / نان لقمه ای
سوخاری دو تکه اسپایسی
0تومان
food
سه تکه مرغ سوخاری اسپایسی / سیب زمینی / سالاد کلم / نان لقمه ای
سوخاری سه تکه اسپایسی
0تومان
food
بال مرغ سوخاری / سس تند
بال سوخاری نرمال
15000تومان
food
چهار تکه فیله سوخاری / سیب زمینی / سالاد کلم / سس مخصوص
فیله استریپس
30000تومان
food
ناگت مرغ
ناگت مرغ
18000تومان
food
نان سیر
15200تومان
food
سیب زمینی سوخاری / سس مخصوص
سیب زمینی سوخاری
0تومان
food
قارچ سوخاری
12000تومان
food
بال سوخاری چیلی
15000تومان
food
سیب زمینی سرخ شده / سس پنیر
سیب زمینی مخصوص
16500تومان
food
کاهو / کیپرز / ریحان / پنیر پارمسان / سینه مرغ گریل / نان سیر / سس سزار
سالاد سزار
26000تومان
food
کاهو فرانسوی / ریحان ایتالیایی / بی بی اسفناج / گوجه گیلاسی / زیتون / کیپرز / پنیر فتا / سالاد میکس / سس مخصوص
سالاد ویژه
29500تومان
food
کاهو / بی بی اسفناج / هویج / ذرت / گوجه گیلاسی / خیار / سس مخصوص
گرین سالاد
14500تومان
food
سالاد کلم
4000تومان
food
کوکا
0تومان
food
فانتا
0تومان
food
اسپرایت
0تومان
food
دلستر
0تومان
food
دوغ
0تومان
food
آب معدنی
0تومان
food
پپرونی / ژامبون گوشت و مرغ / قارچ / زیتون / فلفل دلمه / پنیر / کنجد . سس مخصوص
پیتزا تویستر
25000تومان
food
نون پنیر گردو
11000تومان
food
بی بی اسفناج / گردو / انار یا کشمش / پرتقال / پنیر فتا / کنجد
سالاد اسفناج
15000تومان
food
سینه مرغ گریل / استیک / قارچ / گوشت نگینی / پنیر
پیتزا آلپارو
39000تومان
food
هشت اسلایس پیتزا شامل پپرونی / چیکن گارلیک / استیک / گوشت و قارچ
پیتزا بروچن
0تومان
food
پنیر / ژامبون گوشت / سوسیس ژاپنی / ژامبون مرغ / سالامی / قارچ / فلفل دلمه / زیتون
پیتزا استاف کراست
37000تومان
food
راسته گوساله / قارچ / فلفل دلمه / پنیر
پیتزا استیک
39000تومان
food
گوشت چرخ کرده / قارچ / فلفل دلمه / گوشت نگینی
پیتزا گوشت و قارچ
0تومان
food
سینه مرغ طعم دار شده / قارچ / فلفل دلمه / گوجه
پیتزا چیکن گارلیک
38500تومان
food
سالامی / پپرونی / سس تند / پنیر
پیتزا پپرونی
33000تومان
food
بادمجان / ذرت / زیتون / گوجه / جعفری / قارچ / فلفل دلمه ای / پنیر
پیتزا سبزیجات
30000تومان
food
ژامبون گوشت و مرغ / پپرونی / قارچ / زیتون / فلفل دلمه / کنجد
پیتزا کاکادو
37000تومان
food
فیله گوساله طعم دار شده / سس خامه / قارچ / پنیر پیتزا / زیتون / فلفل دلمه / سس بیانز
پیتزا تورینو
39500تومان
food
پپرونی / ژامبون گوشت و مرغ / قارچ / زیتون / فلفل دلمه / پنیر / کنجد . سس مخصوص
پیتزا تویستر
25000تومان
food
گوشت / پیاز کاراملایز شده / خیار شور / گوجه / کاهو / سس مخصوص
همبرگر
0تومان
food
گوشت / پیاز کاراملایز شده / پنیر / خیار شور / گوجه / کاهو / سس مخصوص
چیز برگر
22000تومان
food
گوشت / سس مخصوص / قارچ / پنیر
ماشروم برگر
22000تومان
food
گوشت / خیار شور / گوجه / کاهو / سس مخصوص
دوبل برگر
0تومان
food
میکس گوشت برگر / رست بیف/ پیاز کاراملایز شده / پنیر / خیار شور / گوجه / کاهو / سس مخصوص
برگر کینگ
31000تومان
food
سینه مرغ سوخاری اسپایسی/ ژامبون / کاهو / سس مخصوص
چیکن کریسپی
0تومان
food
سینه مرغ گریل/ قارچ / پنیر / جعفری / گوجه / کاهو / سس مخصوص
چیکن آلپارو
24800تومان
food
هات داگ / قارچ / پنیر / پیاز سوخاری / کاهو / خردل / کچاپ
هات داگ آلپارو
19000تومان
food
گوشت رست شده / خیار شور / سس مخصوص
رست بیف
29000تومان
food
گوشت راسته / کاهو / گوجه / سس مخصوص
استیک
0تومان
food
دو تکه مرغ سوخاری / سیب زمینی / سالاد کلم / نان لقمه ای
سوخاری دوتکه
0تومان
food
سه تکه مرغ سوخاری / سیب زمینی / سالاد کلم / نان لقمه ای
سوخاری سه تکه
0تومان
food
دو تکه مرغ سوخاری اسپایسی / سیب زمینی / سالاد کلم / نان لقمه ای
سوخاری دو تکه اسپایسی
0تومان
food
سه تکه مرغ سوخاری اسپایسی / سیب زمینی / سالاد کلم / نان لقمه ای
سوخاری سه تکه اسپایسی
0تومان
food
بال مرغ سوخاری / سس تند
بال سوخاری نرمال
15000تومان
food
چهار تکه فیله سوخاری / سیب زمینی / سالاد کلم / سس مخصوص
فیله استریپس
30000تومان
food
ناگت مرغ
ناگت مرغ
18000تومان
food
نان سیر
15200تومان
food
سیب زمینی سوخاری / سس مخصوص
سیب زمینی سوخاری
0تومان
food
قارچ سوخاری
12000تومان
food
بال سوخاری چیلی
15000تومان
food
سیب زمینی سرخ شده / سس پنیر
سیب زمینی مخصوص
16500تومان
food
نون پنیر گردو
11000تومان
food
کاهو / کیپرز / ریحان / پنیر پارمسان / سینه مرغ گریل / نان سیر / سس سزار
سالاد سزار
26000تومان
food
کاهو فرانسوی / ریحان ایتالیایی / بی بی اسفناج / گوجه گیلاسی / زیتون / کیپرز / پنیر فتا / سالاد میکس / سس مخصوص
سالاد ویژه
29500تومان
food
کاهو / بی بی اسفناج / هویج / ذرت / گوجه گیلاسی / خیار / سس مخصوص
گرین سالاد
14500تومان
food
سالاد کلم
4000تومان
food
بی بی اسفناج / گردو / انار یا کشمش / پرتقال / پنیر فتا / کنجد
سالاد اسفناج
15000تومان
food
کوکا
0تومان
food
فانتا
0تومان
food
اسپرایت
0تومان
food
دلستر
0تومان
food
دوغ
0تومان
food
آب معدنی
0تومان